System SPDS – Sealed Parcel Delivery System – System dostaw szczelnie zamkniętych ładunków.
System zgodny z normą PN-EN 15208 .

System monitorujący status plomb ładunku (komory cysterny wraz z jej orurowaniem i przyłączami – miejscami dostępu do ich zawartości). Zmierzony produkt zostaje załadowany do komór cysterny, potem zostaje zaplombowany poprzez nałożenie plomb elektronicznych na miejsca dostępu do produktu (ich otwarcie powoduje zerwanie plomb) a następnie jest monitorowany podczas transportu i wyładowany bez konieczności ponownego pomiaru.

Pobierz pdf