Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

Administratorem danych jest Haar Polska Sp. z o.o. ul. Olszanicka 38a, 30-241 Kraków.

Odbiorca danych osobowych: uprawnieni pracownicy Haar Polska Sp. z o.o. ul. Olszanicka 38a, 30-241 Kraków.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Miejsce udostępniania danych oraz możliwość uzyskania kopii danych: Haar Polska Sp. z o.o. ul. Olszanicka 38a, 30-241 Kraków.

Termin przechowywania danych: do dnia wypisania się z listy mailingowej.

Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.

Cele przetwarzania: Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji usługi Newslettera zawierającego informacje o produktach firmy Alfons Haar Maschinenbau GMBH& CO.KG oraz usługach świadczonych przez   Haar Polska Sp. z o.o. ul. Olszanicka 38a, 30-241 Kraków. Na wskazany adres e-mail przesyłane są informacje o bieżącej działalności Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania newslettera.

Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Profilowanie: nie dotyczy.

Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: nie dotyczy.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innych celach lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.