System COP – Crossover Prevention –  zabezpieczenie przed mieszaniem.
System zgodny z  normą PN-EN 14116.
System oparty na urządzeniach identyfikacji ładunku MultiPID. Po podłączeniu urządzenia MultiPID (jego odpowiednich przyłączy identyfikujących) do ramion załadunkowych terminala bazy paliw, odpowiednim ramionom zostają przypisane kody produktów, które są wydawane przez te ramiona.
Podczas operacji załadunku cysterny poprzez odpowiednie ramię
załadunkowe przy podłączeniu tych ramion do przyłączy załadunkowych cysterny, która musi być wyposażona w urządzenie do rozpoznawania produktów, tzw. PRD, kod produktu z danego ramienia załadunkowego (z urządzenia MultiPID) zostaje przekazany do urządzenia PRD na cysternie, które z kolei przypisuje ten produkt do
tankowanej komory zbiornika cysterny.
Również zbiorniki na stacji paliwowej na którą dostarczane jest paliwo muszą być podłączone do urządzenia MultIPID, które zabezpiecza wymieszanie paliwa podczas jego dostawy.

Pobierz pdf