DTMQ – Devices for Transfering Measured Quantities – Urządzenia do transferu zmierzonych objętości.
System dostawy zmierzonej objętości paliwa cysterną nie wyposażoną w układ pomiarowy w przypadku dostawy całościowej do jednego klienta. DTMQ integruje dwa systemy: SPDS i COP.

Pobierz pdf