Armatura

Czujniki przepełnienia

Od momentu, gdy Dyrektywa VOC 94/63/EG w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych stała się częścią prawa krajowego wszystkich krajów europejskich, odporny na uszkodzenia system zapobiegania przepełnieniu zgodny z normą europejską EN 13922 jest obowiązkowym elementem wyposażenia wszystkich cystern napełnianych oddolnie.

Pozwala on na załadunek cystern w dowolnym składzie paliw, ponieważ wszystkie wymagane interfejsy są ustandaryzowane.

System ten wymaga stosowania  kontrolera czujników zgodnego z normą EN 13922, współpracującego zarówno z 2-przewodowymi jak i 5-przewodowymi czujnikami optycznymi EuroSENS lub EuroBiSENS połączonymi z gniazdem EuroLINK.

EuroSENS

Euro sens

Jest to czujnik optyczny zgodny z normą EN 13922, który jest instalowany  w każdej komorze cysterny i zapobiega jej przepełnieniu. Ponieważ czujniki są instalowane szeregowo, załadunek oddolny zostaje przerwany w momencie zawilgocenia dowolnego czujnika. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przed kolejnym załadunkiem niezbędne jest obniżenie poziomu produktu w przepełnionej komorze, tak by czujnik zamontowany w niej przestał sygnalizować przepełnienie.

 

EuroBiSENS

EuroBiSENS

Czujnik EuroBiSENS jest to czujnik podwójny, który łączy w jednej obudowie optyczny czujnik EuroSens z pneumatycznym czujnikiem wysokiego poziomu PNS, wymaganym w przypadku załadunku oddolnego w składach bez kontrolera załadunku lub w przypadku samozaładunku.

Stosując czujnik EuroBiSENS każda komora musi być wyposażona w zawory liniowe lub denne z wyrównaniem ciśnienia.

 

Gniazdo EuroLINK

gniazdo

Gniazdo EuroLINK jest montowane na cysternie w celu połączenia z kontrolerem załadunku.

Gniazdo może być wyposażone w pneumatyczny wyłącznik ciśnieniowy, aktywowany przez wyłącznik blokujący na złączce odzysku oparów. Gwarantuje to, że sygnał zezwalający może zostać wysłany tylko wtedy, gdy podłączony jest wąż odzysku oparów.

Funkcja blokady może również zostać wykorzystana w przypadku systemów z czujnikami w rurze spustowej,co pozwala na załadunek jedynie wówczas, gdy wszystkie komory są puste.

Pobierz pdf